نتیجه یک پژوهش در دانشگاه آستین در تگزاس؛ نشان داده است که افراد مبتلا به افسردگی، قادر به تلفیق عواطف و محتوای سخنان طرف مقابل خود نیستند. پژوهشگران این طرح می گویند، نتیجه تحقیق آنها می تواند به تشخیص و درمان بیماران در سطح فردی و اجتماعی کمک کند.

Share →

پاسخی بگذارید

Web Analytics