نتیجه یک تحقیق تازه در اسکاتلند نشان می دهد که آگاهی مصرف کنندگان سیگارهای الکترونیکی یا ای- سیگارت، از مضرات این ابزار ناکافی است. آنها در همین حال، نگرش غلطی درباره منافع احتمالی ای- سیگارت دارند. گفتگوی من و پیام یزدیان درباره صحت و سقم این اطلاعات است.

 

 

Share →

پاسخی بگذارید

Web Analytics