سازمان جهانی بهداشت، در راهنمای تشخیص ضرورت پزشکی سزارین تجدید نظر کرده و می گوید، برای حفظ جان مادر و کودک، ۱۹ درصد از زایمان ها باید با دخالت جراحی خاتمه یابد. این سازمان چندی پیش درباره افزایش بی رویه سزارین های انتخابی هشدار داده بود و گفته بود که میزان مطلوب این عمل در جامعه باید بین ۱۰ تا ۱۵ درصد باشد. از همین رو برای پایان دادن به اختلاف نظر  و برای رسیدن به مستندات علمی، محققان دانشگاه هاروارد، رابطه درصد سزارین را با مرگ و میر مادران در ۱۹۴ کشور دنیا سنجیدند. نتیجه این سنجش و تحلیل آماری داده ها به توصیه جدید و بالاتری از میزان قبلی رسید.

آخرین آمار در بریتانیا نشان می دهد که ۲۶ درصد زایمان‌ها در بریتانیا با سزارین بوده است. در آمریکا هم سزارین حدود ۳۲ درصد زایمان‌ها را تشکیل می‌دهد. در ایران آمار سزارین ارقامی بسیار بالاتر و رقمی بین ۴۸ تا ۶۶ درصد است.

سزارین یکی از رایج ترین عمل های جراحی در دنیاست و مطالعات نشان می دهد که رواج این عمل، در میان طبقات متوسط یا مرفه از میزان های تعیین شده بالاتر است. آخرین آمار در بریتانیا نشان می دهد که ۲۶ درصد زایمان‌ها در بریتانیا با جراحی خاتمه می یابد و در آمریکا هم سزارین حدود ۳۲ درصد زایمان‌ها را تشکیل می‌دهد. در ایران آمار سزارین ارقامی بسیار بالاتر و رقمی بین ۴۸ تا ۶۶ درصد است.

سازمان جهانی بهداشت تاکید می کند، در مواقعی که نیاز طبی وجود دارد، دخالت جراحی جان مادر و نوزاد را نجات می‌دهد و از سیاستگذاران بهداشتی می خواهد هر چه سریعتر، امکان سزارین را برای آن دسته از مادرانی که واقعا به آن  نیاز دارند فراهم کنند.

چندین مطالعه بین المللی که به بررسی میزان آگاهی و نگرش و رفتار مادران سزارین شده اقدام کرده است؛ مهمترین دلایل شیوع بالای سزارین را ناآگاهی و اطلاعات غلط درباره سزارین و نگرانی و ترس از درد زایمان طبیعی می داند. در مجموع تحقیقات مختلف در ایران به این نتیجه رسیده‌اند که در بسیاری موارد دلیل سزارین طبی نیست و “ناآگاهی، عقاید، رفتارها و نگرش‌ های آزمون نشده و غلط” علت سزارین هستند.

 

Share →

پاسخی بگذارید

Web Analytics