نتیجه یک تحقیق بین المللی نشان داده است که عادات غذایی نامناسب و پرفشاری خون عامل اصلی مرگ های زودرس در خاورمیانه و شمال آفریقاست. حوزه جغرافیایی این پژوهش، بیست کشور منطقه از جمله ایران است و هدف اصلی آن یافتن راهکار های پیشگیری برای بیماریهای قلبی -عروقی، دیابت و سکته‌های مغزی است .

Share →

پاسخی بگذارید

Web Analytics