سی دی سی؛ مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها در آمریکا می گوید، شتاب ِ روند نزولی استعمال دخانیات و تعداد افراد سیگاری در سال ۲۰۱۵، دو برابر نیم قرن گذشته بود. به گزارش این مرکز، مصرف سیگار و فرآورده های تنباکو، اصلی ترین دلیل ابتلا به بیماری های قلبی- عروقی و سرطان ها ست و کاهش چشمگیر ِ شیوع آن در آمریکا از بزرگترین دستاوردهای بهداشتی جهان است.

سی دی سی؛ مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها در آمریکا می گوید، شتاب ِ روند نزولی استعمال دخانیات در سال ۲۰۱۵، دو برابر نیم قرن گذشته بود. به گزارش این مرکز، مصرف سیگار و فرآورده های تنباکو، اصلی ترین دلیل ابتلا به بیماری های قلبی- عروقی و سرطان ها ست و کاهش چشمگیر ِ شیوع آن در آمریکا از بزرگترین دستاوردهای بهداشتی جهان است.

کاهش چشمگیر ِ شیوع استعمال دخانیات در آمریکا

گزارش روز سه شنبه و بر مبنای بزرگترین بررسی ملی و گردآوری اطلاعات  ۵۰ ایالت، واشنگتن دی سی و مناطق تحت حاکمیت آمریکا منتشر شد و مرجع معتبر و استناد پژوهش های علمی و سیاستگذاری های بهداشتی خواهد بود.

طبق این اطلاعات، استعمال دخانیات، هنوز سالیانه موجب مرگ ۴۸۰ هزار نفر در آمریکا می شودو این در حالی است که درصد افراد سیگاری آمریکا در سال ۲۰۱۵ با ۲ درصد کاهش نسبت به سال ۲۰۱۴ به ۱۵ درصد رسید. این رقم در سال ۲۰۱۴ برابر ۱۷% بود.

گفتنی است، نیم قرن پیش، کمتر از نصف یا ۴۲ درصد بالغین آمریکا سیگار می کشیدند، اما به دلیل تلاش و مبارزه گروه های مبارزه با استعمال دخانیات، بتدریج و در ۵۰ سال گذشته تقریبا سالی یک درصد کاهش داشت.

طبق ارزیابی سازمان های بهداشتی، عوامل زیر دلایل اصلی این موفقیت هستند.

  • افزایش آگاهی عمومی و تغییر نگاه و فرهنگ رایج درباره دخانیات
  • ممنوعیت تبلیغات سیگار و فرآورده های تنباکو
  • ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی
  • افزایش مالیات سیگار
  • تصاویر واضح و هولناک از بیماری های ناشی از سیگار
  • استفاده از اپلیکیشن ها و تکنولوژی روز آمد به منظور تغییر رفتار افراد سیگاری
Share →

پاسخی بگذارید

Web Analytics