دانشمندان اسرائیلی با استفاده از فناوری زیستی و چاپگرهای سه بعدی، برچسب هوشمندی تولید کرده اند که می تواند سلول قلبی آسیب دیده را ترمیم کند. بیش از ۶۰ هزار نفر در جهان در لیست انتظار پیوند قلب هستند و این محققان امیدوارند که تکنیک ابداعی آنها، جایگزین نیاز بیماران به قلب اهدایی شود.

بیش از ۶۰ هزار نفر در جهان در لیست انتظار پیوند قلب هستند و این محققان امیدوارند که تکنیک ابداعی آنها، جایگزین نیاز بیماران به قلب اهدایی شود.

ترمیم سلول های قلبی

در دانشگاه تل آویو، انقلابی در جریان است. در این پروژه پژوهشی، یک پرینتر سه بعدی، با استفاده از فناوری نانو و برنامه نویسی کامپیوتری قادر به تولید سلول های مصنوعی قلب شده است. پروفسور تل دویر دانشگاه تل اویو می گوید: “این اولین بار است که بافت ساخته شده دارای ضخامت  است و کارایی سلولی دارد و با استفاده از فناوری  الکترونیکی میتواند سلول های مکانیکی ایجاد کند . یعنی ترکیب بافت زنده و ماشین “. در همین حال، متخصصان مهندسی پزشکی این مرکز تلاش می کنند به این سلول ها قابلیت هدایت الکترونیکی و کنترل از راه دور را نیز اضافه کنند و درمورد کسانی که بخشی از قلب و سلول های آن به طور دائم از بین رفته، این فن آوری می تواند جایگزین قلب مصنوعی شود.
پروفسور تل دویر معتقد است، در آینده و پس از بازسازی کامل قلب و مدار های الکترونیکی، تیم آنها قادر خواهد بود که، نه تنها قلب بلکه سایر اعضای حیاتی را نیز به صورت مصنوعی و در مقیاس انبوه برای بیماران تولید کنند.
با اینهمه پزشکان تاکید می کنند تا به بازار آمدن این محصولات، هنوز راه درازی باقیست و تا آن زمان بهترین راه، تغذیه سالم، ورزش و فعالیت کافی و پرهیز از سیگار و محصولات تنباکو برای پیشگیری از بیماری های قلبی است.

Share →

پاسخی بگذارید

Web Analytics