بحران مهاجران در اروپا، با پناه دادن و اسکان ده ها هزار آسیب دیده جسمی و روانی، ابعاد بهداشتی- درمانی تازه ای پیدا کرده است. و متخصصین بهداشت روانی، بر ضرورت مداخله پیشگیرانه و روان درمانی پناهجویان متواری از جنگ از بدو ورود به کشور مبدأ تاکید می کنند. آنها برای اینکار طرحی به نام جعبه کمک های اولیه روانی پیشنهاد می کنند. به گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل متحد؛ شیوع آسیب های روانی در میان صدها هزار پناهجوی متواری از کشورهای جنگ زده به شکل چشمگیری بالاتر از جمعیت عمومی است و بسیاری از آنها آرزوی مرگ می کنند.

 

جلسه آموزشی "جعبه کمک های اولیه روانی" کنترل استرس در شرایط جنگ و بلایای طبیعی

جلسه آموزشی “جعبه کمک های اولیه روانی”

 

سازمان پزشکان بدون مرز نیز بر اساس نتایج معاینات ابتدایی افراد پناهجویان مستقر در اردوگاه های درسدن آلمان و منطقه سیسیلی، شیوع اضطراب، افسردگی و پی تی اس دی یا تنش روانی حادی پس از رویدادهای هولناک حادث می شود را بیش از ۴۰ درصد و تقریبا ۱۰ برابر مردم کشورهایی که به آن وارد شده اند محاسبه کرده است. سازمان عفو بین الملل این آسیب ها را منطبق با شرایط سختی می داند که آنها پشت سر گذرانده اند.

استفان سیمانوویتز، فرستاده ویژه سازمان عفو بین الملل به اردوگاه های پناهندگان خاورمیانه و آفریقا، می گوید، این فشارها تا مدت ها در ذهن و خاطره آنها باقیست و چنانچه تدبیری اندیشیده نشود، بازگشت این خاطرات ممکن است به شکل بیمارگونه یا  پی تی اس دی درآید، و آنها را دچار رفتارهای خشن و آسیب زدن به خود و دیگران کند.

Share →

پاسخی بگذارید

Web Analytics