پژوهشگران فنلاندی می گویند،سیگار کشیدن خطر خونریزی مغزی را در فضای ساب آراکنوئید مغز یا زیر عنکبوتیه و پرده ی سخت شامّه افزایش می دهد.

پژوهشگران پس از تحلیل داده های آماری این تحقیق دریافتند که خطر وقوع خونریزی در فضای ساب آراکنوئید، در زنان سیگاری دو برابر بیشتر از مردان سیگاری است. آنها احتمال می دهند، استعمال دخانیات با کاهش سطح هورمون استروژن در خون، موجب یائسگی زودرس زنان و متعاقب آن، افت سریع تر این هورمون می شود. سپس، دیواره عروق مغز، در واکنش به کمبود هورمون دچار شکنندگی و پارگی زودرس می شود

فضای ساب آراکنوئید یا زیر عنکبوتیه، ناحیه ای بین دو پرده پوشاننده مغز است که به طور طبیعی با مایع مغزی ـ نخاعی پر می شود. خونریزی در این ناحیه، یکی از انواع سکته مغزی به شمار می آید و عواقب جدی از جمله فلج، کما و مرگ به همراه دارد.

خونریزی در فضای زیر سخت شامه و ساب آراکنوئید

فضای ساب آراکنوئید یا زیر عنکبوتیه، ناحیه ای بین دو پرده پوشاننده مغز (سخت شامه و نرم شامه) است که به طور طبیعی با مایع مغزی ـ نخاعی پر می شود. خونریزی در این ناحیه، یکی از انواع سکته مغزی به شمار می آید و عواقب جدی از جمله فلج، کما و مرگ به همراه دارد. سردرد شدید در ناحیه پشت سر اولین علامت این خونریزی زیر است و علائم بعدی آن، کاهش سطح هوشیاری، تغییرات خلق و خو و حساسیت چشم در مقابل نور است. آمار نشان می دهد،

تقریبا ۲۰ درصد از کسانی که دچار خونریزی در ناحیه زیر عنکبوتیه مغز می شوند، پیش از آنکه به بیمارستان برسند، می میرند و چنانچه زنی روزانه ۲۰ سیگار یا بیشتر بکشد، خطر چنین اتفاقی ۸ برابر افزایش می یابد.

تقریبا ۲۰ درصد از کسانی که دچار خونریزی در ناحیه زیر عنکبوتیه مغز می شوند، پیش از آنکه به بیمارستان برسند، می میرند و چنانچه زنی روزانه ۲۰ سیگار یا بیشتر بکشد، خطر چنین اتفاقی ۸ برابر افزایش می یابد.

سیگار کشیدن زنان خطر خونریزی در فضای ساب آراکنوئید را افزایش می دهد.

البته محققان، یک خبر خوش نیز در مجموعه یافته های خود داشتند. خبر خوب این است که، ریسک بروز این خونریزی در کسانی که سیگارشان را ترک کرده بودند بعد از گذشت ۶ ماه، به اندازه افراد غیرسیگاری کاهش می یابد.

این پژوهش با بررسی وضعیت سلامت و شیوه زندگی بیش از ۶۵ هزار نفر در طول ۴۰ سال انجام شده و یکی از بزرگترین و معتبر ترین مطالعات بیماری های قلب و عروق و بیماری های مغزی است.

Share →

پاسخی بگذارید

Web Analytics