واکسیناسیون با هدف جلوگیری از ایجاد عفونت و یا کاهش حالت طبیعی بیماری در شخصی با تجویز آنتی بادی یا آنتی ژن ها به عمل آید و تا کنون جان میلیونها کودک و بزرگسال را در جهان نجات داده است…

Share →

پاسخی بگذارید

Web Analytics