اداره نظارت بر امور غذا و دارو در آمریکا، برای نخستین بار، تولید و ساخت یک دارو را توسط پرینتر سه بعدی را مورد تأیید کرد. داروی مورد نظر، یا اسپیرتام  SPRITAM برای درمان صرع به کار می رود و بلعیدن آن برای بیماران خصوصا کودکان دشوار است. استفاده به موقع و کامل دارو، تنها راه پیشگیری از تشنج های صرعی است و برای حل این مشکل، پژوهشگران شرکت دارویی اپرشیا Aprecia در آمریکا، با استفاده از پرینتر سه بعدی و تکنولوژی زیپ دوز ZipDose دارو را در حجم بسیار کوچک و فشرده تولید کردند. در نتیجه این کار، تنها با یک جرعه آب، بیمار می تواند، دارو را هضم و در اختیار سیستم سوخت و ساز بدن قرار دهد.

اپرشیا Aprecia می گوید، دارو سال آینده در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد و امیدوارند که چند داروی دیگر را نیز برای درمان بیماری های اعصاب، با استفاده از این شیوه تولید کنند.

 

 

Share →

پاسخی بگذارید

Web Analytics