اخیرأ تیم مراقبتهای بهداشتی یک مرکز نگهداری سالمندان در پنسیلوانیا، با تغییر دکوراسیون داخلی و پخش ترانه های چند دهه گذشته، تلاش می کنند، حافظه بیماران مبتلا به دمانس و آلزایمر را بهبود ببخشند.

خانه سالمندان ایستون هوم در ایالت پنسیلوانیا در آمریکا، اخیرا با بازسازی فضای آشپزخانه و اتاق نشیمن تلاش کرده تا ساکنان را به یاد سالهای گذشته ببرد. اغلب روزها، بیماران و همراهان شان با یک ترانه قدیمی سالهای ۴۰ در سالن بالروم این مرکز می رقصند.

خانه سالمندان ایستون هوم در ایالت پنسیلوانیا، اخیرا با بازسازی فضای آشپزخانه و اتاق نشیمن و نصب عکس ها و تزئینات قدیمی تلاش کرده تا ساکنان را به یاد سالهای گذشته ببرد.

یاد گذشته راهی به سوی به خاطر سپردن زمان حال

دکتر جیسون کارلا ویش، پژوهشگر و متخصص طب سالمندان دانشگاه پنسیلوانیا می گوید: “سودمندی اینکار بازگشت به خاطرات زمانی است که ذهن آنها دقیق و درست کار می کرد و آن خاطره ها، قطعات ذهنی مجزا و منفرد نیستند بلکه آمیخته ای از واکنش های عاطفی با رنگ و نور و صدا هستند.”

 

الگا دیکان که مادر بزرگش در این مرکز بستری است می گوید، این تدبیر درمانی برای او بسیار اثربخش است. او اغلب ساعات روز در آشپزخانه می گذراند و داستان های قدیمی را برای دیگران یا نوه اش تعریف می کنه. با این همه درمانگران معتقدند بازگشت خاطرات ذهن زوال یافته بیماران را ترمیم نمی کند، اما خلق و خوی آنها را بهتر می کند و از این طریق جلوی فراموشی های ناشی از افسردگی و اضطراب را می گیرد.

Share →

پاسخی بگذارید

Web Analytics