نتیجه یک تحقیق که توسط انیستیتوی ملی بهداشت آمریکا انجام شده، نشان می دهد که هدف درمان فشارخون باید رساندن آن به عدد ۱۲ روی ۸ سانتی متر جیوه باشد. در حال حاضر سطح بهینه فشار سیستولی و دیاستولی در بیماران مبتلا به پرفشاری خون، ۲۰ درصد بالاتر از این میزان است. گفتگوی من و فهیمه خضر حیدری در این باره.

Share →

پاسخی بگذارید

Web Analytics