این روزها همه در تلاش برای داشتن اندامی مناسب هستند و برای رسیدن به وزن ایده آل، به رژیم های غذایی مختلف رو میارن، اما نتیجه یک پژوهش جدید در دانشگاه ایالتی اوهایو نشان داده است که حذف وعده های غذایی، ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد و به یکی از انواع خطرناک چاقی منتهی شود.

 

Share →

پاسخی بگذارید

Web Analytics