نتیجه یک کارآزمایی بالینی در در سوئد نشان داده است که، هورمون رشد، داروی مؤثری در درمان پوکی استخوان زنان، پس از سن یائسگی است.

پژوهشگران دانشگاه سادرا- اِلس بوری Södra Älvsborgs  در سوئد می گویند، این کارآزمایی طولانی ترین و معتبرترین پژوهشی است که تا امروز، اثر هورمون رشد را بر روی پوکی استخوان سنجیده است. آنها اضافه می کنند، طی این مطالعه که بیش از یک دهه طول کشید، خطر شکستگی استخوان در زنانی که به مدت ۱۸ ماه، روزانه ۲ و نیم واحد هورمون تزریقی دریافت کرده بودند،  نصف شد/ و ۱۰ سال پس از اتمام دوره درمان ، تراکم استخوان آنها همچنان بالاتر از گروه کنترل بود.

Share →

پاسخی بگذارید

Web Analytics