پژوهشگران دانشگاه ایالتی کلرادو در آمریکا؛ با تکیه بر نتایج مطالعه اخیر خود، از مقام های بهداشتی خواستند تا استفاده از سالن های برنزه سازی یا تننینگ را یک عامل قطعی در ابتلا به سرطان پوست اعلام کنند. در ماه ژوئیه گذشته نیز، دکتر بوریس لوشنیاک، سخنگوی ارشد پزشکی و خدمات بهداشت عمومی دولت فدرال اعلام کرده بود که، ارتباط قوی و غیر قابل انکاری بین نورهای مورد استفاده در این سالن ها و سرطان پوست وجود دارد. گفتگوی من و پیام یزدیان در این باره

Share →

پاسخی بگذارید

Web Analytics