هرسال، روز جهانی ایدز، در اولین روز دسامبر در دنیا برگزار میشه / امسال این روز در ایران برابر با یازدهم آذرماهه/ نهادهای بهداشتی دنیا از ۲۴ سال پیش تا به حال / از موقعیت و توجه مردم به این روز/ استفاده می کنند تا ضمن آگاهی بخشی، تلاش های سال گذشته رو ارزیابی کنند و برای سال آینده برنامه ریزی کنند.//

 

Tagged with →  
Share →

پاسخی بگذارید

Web Analytics