نتیجه تحقیقی در دانشگاه ادینبورگ بریتانیانشان داده است که؛ استفاده طولانی از استامینوفن در دوران حاملگی، خطر ناباروری آتی در جنین مذکر را افزایش می دهد.

 

Share →

پاسخی بگذارید

Web Analytics