مصرف بی رویه آنتی بیوتیک ها باعث افزایش مقاومت بدن و کاهش تاثیر آتی آنتی بیوتیک ها بر بدن میشود. رعایت اصول مصرف آنتی بیوتیک ها بسیار با اهمیت است.

Share →

پاسخی بگذارید

Web Analytics