ام اس یک بیماری اتو ایمون و مربوط به دستگاه ایمنی بدن است و انواع متفاوتی دارد. تحقیقات جدید نوید کنترل بیماری توسط سلول های بنیادین را میدهد…

Share →

پاسخی بگذارید

Web Analytics