پژوهشگران دانشگاه تافتز آمریکا، موفق به توقف رشد سلول های سرطانی از طریق تابش امواج نور شدند. آنها می گویند، این تحقیق در مرحله آزمایش بر روی حیوانات است، اما نتایج آن برای درمان سرطان در انسان بسیار امیدوار کننده است.

 

دان

دانشمندان مرکز توسعه و بازسازی سلولی دانشگاه تافتز، اخیرا با استفاده از فن آوری موسوم به آپتو ژنتیک، تحول عظیمی در زمینه شناخت رشد و تقسیم سلولی ایجاد کردند. اپتوژنتیک همان طور که از اسمش پیداست استفاده همزمان از علم اپتیک و ژنتیک برای تشخیص عملکرد سلول‌های خاص در بافت‌های زنده است.

تابش امواج نور به سلول های سرطانی در ئانشگاه تافتز

شمندان مرکز توسعه و بازسازی سلولی دانشگاه تافتز، اخیرا با استفاده از فن آوری موسوم به آپتو ژنتیک، تحول عظیمی در زمینه شناخت  رشد و تقسیم سلولی ایجاد کردند. اپتوژنتیک همان طور که از اسمش پیداست استفاده همزمان از علم اپتیک و ژنتیک برای تشخیص عملکرد سلول‌های خاص در بافت‌های زنده است. دانشمندان تافتز، با تزریق دو ژن متفاوت، به جنین قورباغه؛ این بررسی را انجام دادند. یکی از این ژنها، سرطان زا بود و دیگری برانگیختگی نوری ایجاد می کرد. این ژن موجب می شود که کانال های یونی سلول در واکنش به نور نقل و انتقال یون های شیمیایی را کنترل کنند.

 

پرفسور مایکل لوین مدیر مرکز توسعه و بازسازی سلولی تافتز می گوید، اپتوژنتیک به معنای ساده ی برانگیختگی یا بازداشتن تابش نور به سلول‌های هدف نیست، بلکه دستور انجام دادن یا ندادن یک فعالیت خاص را به سلول می رساند.

 

به گفته این محققان،  تبادل الکتریکی از طریق انتقال یون ها اصلی ترین راه پیام رسانی سلول است و به همین دلیل نقش بسیار مهمی در گسترش سلول های سرطانی و مهار آن دارد. نتیجه این پژوهش در شماره اخیر ژورنال معتبر انکو تارگت، که درباره پژوهش های سرطان است، منتشر  شده است.

 

 

 

Share →

پاسخی بگذارید

Web Analytics