نتیجه یک تحقیق در دانشگاه بین المللی مطالعات روانشناسی لوس آنجلس نشان می دهد، مصرف بی رویه مکمل های غذایی و ویتامینی توسط ورزشکاران و کسانی که تمرین های بدنسازی می کنند، ممکن است نشانه اختلالات تغذیه ای و روانی از جمله آنورکسی باشد. نتیجه این پژوهش، که به تازگی در ۱۲۳ مین اجلاس سالیانه ی روانشناسان آمریکا در تورانتوی کانادا ارائه شد، نشان می دهد، مصرف بی رویه مکمل ها و ریز-مغذی ها ممکن است ناشی از عزت نفس پایین، نارضایتی و وسواس درباره ی چهره و اندام و تعارض در ایفای نقش های جنسیتی باشد.

Share →

پاسخی بگذارید

Web Analytics