آیا رفع تحریم های ایران، در پی توافق هسته ای با کشورهای ۵+۱، زمینه رشد ِ علوم و گسترش پژوهش های پزشکی را در کشور فراهم می کند؟ آیا اساسأ تحریم ها، سدی در برابر دست یابی ایران به علوم و فن آوری ایجاد کرده بود؟ در برنامه خبر روز دوشنبه ۱۶ شهریور، که به مناسبت آغاز مذاکرات کنگره آمریکا برای تصویب توافق اتمی با ایران تهیه شده است ، پاسخ این پرسش ها را از زبان پزشکان ایرانی و نگاه متخصصان غربی خواهید شنید.

 

Share →

پاسخی بگذارید

Web Analytics