پژوهشگران موسسه کایزر می گویند؛ شیردهی، میزان عود و مرگ و میر ِ سرطان پستان را کاهش می دهد. به گفته پژوهشگران، این نخستین بار است که یک همبستگی قوی و مستقیم بین عود سرطان و تغذیه کودک با شیر مادر، مشخص می شود.

 

Share →

پاسخی بگذارید

Web Analytics