نتیجه یک تحقیق در استرالیا نشان داده است که وقوع حمله های اضطرابی یا پانیک در یک فرد، خطر ابتلا او را به حمله قلبی بالا می برد. بنا به برآورد مشترک سازمان جهانی بهداشت و بانک جهانی که در سال منشر شد۲۰۱۲، بیش از ۲۷۳ میلیون نفر در جهان به اختلالات اضطرابی مبتلا هستند

Share →

پاسخی بگذارید

Web Analytics