پژوهشگران فرانسوی می گویند، خواب کوتاه مدت یا یک چُرت بیست دقیقه ای در محل کار، علاوه بر پیشگیری از بیماری های مزمن، کارآیی شغلی و بهره وری  فرد را افزایش می دهد.

پژوهشگران فرانسوی می گویند، خواب کوتاه مدت یا یک چرت بیست دقیقه ای در محل کار، علاوه بر پیشگیری از بیماری های مزمن، کارآیی شغلی و بهره وری  فرد را افزایش می دهد.

جلسه خواب بعد از ظهر

متخصصان خواب؛ پیش تر رابطه خواب کمتر از ۸ ساعت در شبانه روز، و ابتلا به بیماری مزمن نظیر دیابت و انسداد شریان های قلب و مغز را روشن کرده بود، اما این تحقیق تازه نشان می دهد که کسانی که در شب، ۶ ساعت یا کمتر می خوابند، با یک چُرت ۲۰ دقیقه ای در طول روز می توانند بسیاری از عوارض آن را جبران کنند. آنها تأکید می کنند، حتما ساعت را تنظیم کنید و بیش از ۲۰ دقیقه نخوابید، که در غیر اینصورت، نتیجه معکوس می شود و بقیه روز را خمار و خواب آلود می گذرانید.

این تحقیق تازه نشان می دهد که کسانی که در شب، ۶ ساعت یا کمتر می خوابند، با یک چرت ۲۰ دقیقه ای در طول روز می توانند بسیاری از عوارض آن را جبران کنند.

چُرت زدن در محل کار

پس هر جا که هستید تا حد امکان تلاش کنید شرایط فراهم شود؛ در را ببندید، کمی دراز بکشید یا در حالت راحتی قرار بگیرید، چراغ ها را خاموش یا کم کنید، اگر در محل کار کت به تن می کنید آنرا دربیاورید، کمربند را شل کنید و خلاصه اینکه وضعیت مناسب و راحتی را برای یک چُرت ۲۰ دقیقه ای فراهم کنید، زیرا هر چه زودتر کم خوابی و بیخوابی شبانه جبران شود به همان سرعت سیستم ایمنی بدن به حالت نرمال بر می گردد.
البته اگر خواب تان نمی برد خودتان را مجبور نکنید، نتایج پژوهش دیگری که در دانشگاه اوهایو انجام شده است نشان میدهد که دراز کشیدن در بین روز نیز به اندازه ی خوابیدن مفید است.

Share →

پاسخی بگذارید

Web Analytics