پژوهشگران بریتانیایی می گویند، ۴ ژن تعیین کننده ساختار و شکل ظاهری بینی انسان را شناسایی کرده اند. این چهار ژن ها شامل DCHS2، RUNX2، GLI3 و PAX1 هستند که در شکل گیری ظاهر بینی و چانه از جمله باریک بودن یا پهن بودن و به طور کلی ساختار اصلی چهره انسان نقش عمده دارند.

 محققان ویژگی های چهره و دی-ان-ای را در بیش از ۶۰۰۰ نفر بررسی کردند و به این نتایج قابل توجه دست پیدا کردند. کاربرد بالقوه فوری برای این یافته ها در عرصه جرم شناسی و پزشکی قانونیست.

شناسایی ژن های دخیل در شکل ظاهری بینی و چهره

محققان برای انجام این پژوهش که نتیجه آن در شماره اخیر مجله معتبر نیچر چاپ شد، ویژگی های چهره و DNA را در بیش از ۶۰۰۰ نفر بررسی کردند و به این نتایج قابل توجه دست پیدا کردند. به گفته ی آنها؛  ژن ها در طول زمان، شکل ظاهری خصوصأ بینی انسان را منطبق با دما و شرایط محیط زیست شان کرده اند.

کاربرد اصلی این یافته ها در پزشکی قانونی و امکان چهره نگاری افراد مجهول الهویه یا تحت تعقیبی است که دی ان ای ها در اختیار است.

به گفته محققان؛ ژن ها در طول زمان، شکل ظاهری بینی انسان را منطبق با دما و شرایط محیط زیست شان کرده اند.

چهار ژن در شکل گیری ظاهر بینی از جمله باریک بودن یا پهن بودن شکل بینی و چانه و به طور کلی ساختار اصلی چهره انسان نقش عمده دارند.

برای مثال در آینده این امکان وجود خواهد داشت که با بررسی DNA در صحنه جرم می توان چهره فرد مجرم را ترسیم و شناسایی نمود. کاربرد دیگر احتمالی (هر چند نا محتمل و دور از دسترس)  که ملاحظات اخلاقی را نیز بر انگیخته است طراحی چهره افراد و جنین در نسل بعد خواهد بود.

شناسایی این ژن، بخشی از پروژه کالج دانشگاهی لندن در تهیه نقشه ژنتیک قیافه ظاهری انسان و تشخیص هویت او بر مبنای ژن هاست. این گروه پژوهشی پیش تر نیز ژن های مسئول سفید شدن مو را شناسایی کرده بودند.

 

Tagged with →  
Share →

پاسخی بگذارید

Web Analytics