در یک همکاری مشترک، پژوهشگران انگلیسی و دانمارکی، موفق به کشف پروتئینی شدند که موجب انتشار و تهاجم سلول های سرطانی پستان به استخوان می شود. آنها می گویند، شناخت این پروتئین گام بزرگی در درمان بیماران مبتلا به این بیماری است.

 

Share →

پاسخی بگذارید

Web Analytics