نتیجه تحقیقی در استرالیا نشان می دهد که یکی از انواع ویتامین B 3 خطر عود ِ ۲ نوع از شایع ترین سرطان های پوست را کاهش می دهد. سرطان پوست در استرالیا بیش از همه دنیا رایج است و بر اساس این پژوهش، در افرادی که به مدت یک سال، ویتامینِ B 3 مصرف می کردند/ خطر عود و بازگشت سرطان پوست، ۲۳ درصد کاهش می یابد.

 

Share →

پاسخی بگذارید

Web Analytics