پژوهشگران موسسه کایزر می گویند؛ شیردهی، میزان عود و مرگ و میر ِ سرطان پستان را کاهش می دهد. به گفته پژوهشگران، این نخستین بار است که یک همبستگی قوی و مستقیم بین عود سرطان و تغذیه کودک با شیر مادر، مشخص می شود.
نتایج این پژوهش، روز گذشته در مجله موسسه ملی سرطان آمریکا منتشر شد. پژوهشگران مطالعه خود را بر مبنای بررسی پرونده پزشکی ۱۶۰۰ زن مبتلا به سرطان پستان استوار کرده و نشان داده اند که عود سرطان پستان در زنانی که سابقه شیردهی داشته اند، ۳۰ درصد کاهش می یابد. مطالعات پیشین، رابطه شیردهی مادر و کاهش بروز سرطان پستان را مشخص کرده بود، اما این نخستین بار است که یک همبستگی قوی و مستقیم بین عود سرطان پستان و تغذیه کودک با شیر مادر، مشخص می شود. تاثیر شیردهی زمانی بیشتر می شود که مادر در ۶ ماه نخست پس از زایمان کودک را به طور انحصاری با شیر خود تغذیه کرده و پس از آن شیردهی را همراه با غذای کمکی تا دو سالگی ادامه داده باشد. گفتگوی من و نگار در این باره…

Share →

پاسخی بگذارید

Web Analytics