سوء تغذیه در کودکان باعث معلولیت های دائمی ذهنی و جسمی در بزرگسالی می شود. آمار سوء تغذیه ناشی از کمبود مواد مکمل و ویتامین ها در خانواده های ایرانی بسیار بالاست…

Share →

پاسخی بگذارید

Web Analytics