از هر ۵ نفر مبتلا ۱ نفر از بیماری خود آگاهی دارد و هنوز اطلاعات عمومی در مورد این بیماری و را ه های پیشگیری از آن ناکافیست. متاسفانه شیوع این بیماری همچنان در جهان رو به رشد است و اطلاع رسانی در این زمینه هنوز در بسیاری از کشورها بسیار ضعیف…

Share →

پاسخی بگذارید

Web Analytics