اداره نظارت بر امور غذا و دارو در آمریکا FDA با جایگزینی یک دستگاه جدید مولد جریان الکتریسته در مغز، برای بهبود لرزش و علائم پارکینسون موافقت کرد. پیش تر کمپانی مدترونیک این ابزار را به بازار عرضه کرده بود اما به دلیل بالا رفتن طول عمر و شیوع بالنسبه زیاد پارکینسون در سالمندان، اخذ تائیدیه تولید این دستگاه توسط شرکت سنت جود، برای جلوگیری از انحصار محصول از اهمیت برخوردار است.

Share →

پاسخی بگذارید

Web Analytics