از این پس، نابینایان با کمک یک تکنولوژی شگفت آور پزشکی، به جای دیدن تصاویر آنها را مزه می کنند.
اداره نظارت بر امور غذا و دارو در آمریکا، FDA، مجوز تولید یک ابزار پیشرفته ی کمکی برای نابینایان را صادر کرد. این دستگاه که یک مبدل انرژی است، به فرد نابینا کمک می کند تا به جای چشم با زبانش ببیند.

 

Share →

پاسخی بگذارید

Web Analytics