پژوهشگران دانشگاه تل آویو در اسرائیل می گویند، ساختار مغز زن و مرد، بسیار بیش از آنچه پیشتر تصور می رفت، به یکدیگر شباهت دارد. آنها می گویند، با مشاهده پرتونگاری و اسکن مغز نمی توان جنسیت فرد را پیش بینی کرد.

متخصصان بهداشت روانی می گویتد در حال حاضر هیچ مستند علمی دال بر اینکه تفاوت های بیولوژیک زن و مرد موجب تفاوت رفتارهای و اختلالات شناختی رفتاری آنها می شود و نیاز به مطالعات بیشتری در این زمینه هست.

طرح شماتیک مغز ونوسی ها و مریخی ها

تا پیش از این، اغلب دانشمندان بر این باور بودند که ساختار مغز زن و مرد به لحاظ تشریحی و فیزیولوژی متفاوت است. به همین دلیل پژوهشگران دانشگاه تل آویو تصمیم گرفتند این تفاوت ها را شناسایی و طبقه بندی کنند.

آنها برای پاسخ دادن به این پرسش، مغز ۱۴۰۰ نفر را که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند، بررسی کرده و می گویند، تفاوت هایی بین نمونه ها وجود داشت که در بعضی مناطق غالب بود. اما در مجموع، مشاهدات آنها نشان داده است که اختلاف در ساختار مغزی ِ افراد همجنس، خیلی بیشتر از اختلافات در ساختار مغزی یک جنس با جنس دیگر است.

 male-female-brain-sketch

محققان دانشگاه تل آویو می گویند، وقتی اطلاعات را جمع بندی و تحلیل می کنند، یک سری از ویژگی ها در چند ناحیه مشخص مغز زنان و مردان متفاوت است، اما همان ویژگی های مثلا مردانه در مغز زنان بسیاری وجود دارد و بالعکس. و نتیجه می گیرند این تفاوت ها قطعی نیستند و از فردی به فرد دیگر متفاوت است. دفنا جوئل که سرپرست این تیم مطالعاتی را به عهده داشته می گوید، به احتمال زیاد این تفاوت ها ناشی از علائق، آموخته ها و نقش های اجتماعی است و نه جنسیت. او می گوید؛ معنای این پژوهش به زبان ساده آن است که پیش فرض هایی مبنی بر تفاوت جنسیتی بین علائق، رفتارهای فردی و واکنش های اجتماعی پایه و اساس علمی ندارد و ما نمی توانیم چون اندام های جنسی زن و مرد کاملا متفاوتند، خط و مرز روشنی بین مغز زن و مرد بکشیم.

در حالی که بسیاری از دانشمندان معتقدند، خصلت های آناتومیک مغز انسان در هر دو جنس تفاوت و تنوع دارد، گروهی از آنها می گویند، عملکرد مغز نیز بین دو جنس متفاوت است. با اینهمه متخصصان بهداشت روانی می گویتد در حال حاضر هیچ مستند علمی دال بر اینکه تفاوت های بیولوژیک زن و مرد موجب تفاوت رفتارهای و اختلالات شناختی رفتاری آنها می شود و نیاز به مطالعات بیشتری در این زمینه هست.

 

Share →

پاسخی بگذارید

Web Analytics