بنا بر نتیجه یک تحقیق که در شماره اخیر مجله لنست منتشر شده، تجویز گروهی از داروهای شناخته شده و رایج پوکی استخوان، مرگ و میر ناشی از سرطان پستان را کاهش می دهند. سرطان پستان، شایع ترین سرطان مهاجم در زنان است و از هر ۹ زن یک نفر در طول عمر خود به این بیماری مبتلا می شود.

Share →

پاسخی بگذارید

Web Analytics