ساخت یک مولوکول جدید؛ توسط پرفسور علی توسلی، پژوهشگر برجسته ایرانی و استاد بیوشیمی دانشگاه ساوت امپتون بریتانیا، امید تازه ای برای درمان چاقی و بیماری های مزمن رایج ایجاد کرده است. شما را به تماشای مصاحبه اختصاصی با پرفسور توسلی و گفتگوی من و پیام یزدیان درباره جزئیات این پدیده نوین دعوت می کنم.
Share →

پاسخی بگذارید

Web Analytics