پژوهشگران فنلاندی می گویند، مصرف الکل در ۴ هفته ی نخست بارداری، خطر ایجاد تغییرات دائمی در ساختار مغزی جنین را افزایش می دهد…

Share →

پاسخی بگذارید

Web Analytics