تاثیر مصرف مکرر مسکن های ضد درد و التهاب غیر از بروفن باعث خطر افزایش نارسایی های کلیه در کسانی که بیماری فشار خون دارند می شود…

Share →

پاسخی بگذارید

Web Analytics