فصل گرما ادامه داره و بازار خورشید تابان/ همچنان پررونق. اما این آفتاب جانبخش که ممد حیات است و هر رشته نورش مفرح ذات / اگر مراقبت نکنیم/ چنان ردی بر پوست و چشم ما باقی می گذاره که اغلب اوقات یا جبران کردنی نیست/ یا جبرانش به سادگی ممکن نیست. نور خورشید/ بدون حفاظ مناسب / پوست رو چروک و بیمار/ وَ چشم رو کم سو می کنه.

Share →

پاسخی بگذارید

Web Analytics