نتیجه یک پژوهش در دانشگاه ایالتی ایلی نویز نشان داده است که کسانی که مشتری دائمی فست فودها و رستوران ها هستند، به طور میانگین، روزی ۲۵۰ کالری بیشتر و ترکیبات غذایی خطرناک تر مصرف می کنند. بر مبنای این یافته ها سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان،توصیه های تازه ای ارائه کرد.

 

Share →

پاسخی بگذارید

Web Analytics