آنفلونزای ۲ سال پیش رو یادتون هست؟ حتمأ یادتون می آد که ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه در کار اومدند تا اون اپیدمی خطرناک کنترل شد. اما حتی در اوج همه گیری و زمانی که هنوز واکسنی برای پیشگیری از بیماری تولید نشده بود، همه کارشناسان متفق القول می گفتند؛ یک راه ساده، ارزان و مؤثر برای کنترل بیماری وجود دارد و آن شستشوی دست ها با آب و صابون است. به همین دلیل، سازمان جهانی بهداشت، هرسال هفته دوم ماه می یا هفته سوم اردیبهشت رو به ترویج عادت پسندیده دست شستن اختصاص می دهد. از برنامه خیابان زندگی

Share →

پاسخی بگذارید

Web Analytics