چند روزی بیشتر تا تابستان گرم و طولانی امسال باقی نمونده و تقریبأ یک گوشه ذهن همه ساکنان نیمکره شمالی رو انتخاب یک مقصد مسافرتی به خودش مشغول کرده. مقصدی که دلمون می خواد مروارید باشه، ارزون باشه، غلطون هم باشه. برای این شور و ولوله ای که تو دل مسافرهاست، هم رقابت عظیمی بین صاحبان صنعت توریسم برپاست و هم نگرانی و مسئولیت بزرگی برای سازمان های بهداشتی جهان ایجاد شده. گزارشی در این باره

Share →

پاسخی بگذارید

Web Analytics