مقام های بهداشتی کره جنوبی؛ روز جمعه اعلام کردند، چهارمین بیمار مبتلا به مرس MERS یا سندرم تنفسی خاورمیانه، جان خود را از دست داد. اپیدمی اخیر مرس، از دو هفته پیش آغاز شده و مقام های کره جنوبی برای کنترل آن تا به حال، صدها مدرسه را تعطیل و ۱۸۲۰ نفر را قرنطینه کرده اند.

Share →

پاسخی بگذارید

Web Analytics