بیماری های التهاب روده گروهی از بیماری های شناخته شده از جمله کرون و کلیت زخمی می باشند که باعث التهاب و زخم جداره روده می شوند…

Share →

پاسخی بگذارید

Web Analytics