آنفلونزای پرندگان؛ در ۱۰ سال گذشته، یکی از کابوس های مردم و مقام های بهداشتی دنیا بوده/ چون تقریبا از هر دو نفری که به این نوع از آنفلونزا مبتلا میشن/ یکی شون زنده نمی مونه./ بیماری بین انسان و پرندگان مشترکه و شدیدا هم مسریه./ امسال زنجیره جدیدی از ویروس در بعضی نقاط دنیا منتشر شده که موجب نگرانی جدی است.

Share →

پاسخی بگذارید

Web Analytics