امسال ۶ ساله که مردم، خانواده ها، معلم ها، همکلاسی ها، جامعه علمی و مهم تر از همه رسانه ها پذیرفتن که کودکانی کنار ما هستند و کنار ما بزرگ میشن__ که الزاما غم و شادی، عشق و نفرت، و حتی برق آشنایی تو چشماشون منعکس نمیشه. در روز جهانی اوتیسم بخاطر بسپریم این بچه ها خیلی هاشون ممکنه حرف هم نزنن، یا یه خط در میون به مدرسه برن، و به نظر منزوی بیان، اما توانایی های متفاوت و زیادی دارند. این بچه ها به اوتیسم درخود ماندگی مبتلا هستند. گزارشی که ویدئوی آن را در این صفحه می بینید، توضیح میده که اوتیسم چیه؟ دلیلش چیه؟ و چرا بعضی هاشون نابغه اند

Share →

دیدگاهتان را بنویسید

Web Analytics