اپیدمی بیماری حاد ریوی جوانان و رابطه آن با سیگار الکترونیکی

اپیدمی بیماری حاد ریوی جوانان و رابطه آن با سیگار الکترونیکی

مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها در آمریکا، عامل احتمالی بروز بیماری حاد ریوی در ۱۴ ایالت آمریکا را، سیگارهای
نماهای خیالی از بازتاب رابطه ذهن و مغز

مغز و ذهن بازتاب هماهنگی شبکه های عصبی

شبکه های مغزی یکی از بزرگترین رازهایی که فلاسفه و دانشمندان با آن مواجه بوده اند، پدیده مغز و ذهن
اما نتیجه پنج تحقیق تازه، پنج برگ برنده را برای جمعیت کثیری، اعم از زن و مرد و پیر و جوان، رو کرده است که زندگی مجردی را انتخاب کرده اند.

زندگی مجردی و پنج برگ برنده برای سلامتی

نتیجه بسیاری از پژوهش ها تا کنون سودمندی زندگی مشترک را بر سلامت انسان و پیشگیری از بیماری ها، ازجمله

اعتیاد به مواد مخدر و چهارده اشتباه رایج والدین (۲)

طبق یک بررسی تازه، بیش از دو میلیون کودک و نوجوان ۱۲ تا ۱۷ ساله آمریکایی نیاز به خدمات درمانی
Loading...
Web Analytics