اما نتیجه پنج تحقیق تازه، پنج برگ برنده را برای جمعیت کثیری، اعم از زن و مرد و پیر و جوان، رو کرده است که زندگی مجردی را انتخاب کرده اند.

زندگی مجردی و پنج برگ برنده برای سلامتی

نتیجه بسیاری از پژوهش ها تا کنون سودمندی زندگی مشترک را بر سلامت انسان و پیشگیری از بیماری ها، ازجمله

اعتیاد به مواد مخدر و چهارده اشتباه رایج والدین (۲)

طبق یک بررسی تازه، بیش از دو میلیون کودک و نوجوان ۱۲ تا ۱۷ ساله آمریکایی نیاز به خدمات درمانی

اعتیاد به مواد مخدر و ١۴ اشتباه رایج والدین نوجوانان (۱)

اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان، بسیار شایع تر از آن است که اغلب پدر و مادرها تصور مى کنند.

خواب و سیستم تصفیه کننده مغز

متوسط وزن مغز انسان حدود ۱۳۵۰ گرم است. مغز انسان در حالیکه فقط ۲ درصد وزن بدن را تشکیل می
Loading...
Web Analytics