دیابت یک بیماری اختلالی در سوخت و ساز بدن است که توانایی تولید انسولین بدن از بین می رود و نقش اساسی آن که پایین آوردن قند خون است مختل کی گردد…

 

Share →

دیدگاهتان را بنویسید

Web Analytics