لوامیزول در درمان آلودگی به کرم های گرد، به ویژه آسکاریس، و نیز آلودگی به کرم های قلابدار مصرف می شود. این دارو به عنوان محرک سیستم ایمنی بدن در بیماری های عفونی باکتریایی یا ویروسی، آرتریت روماتوئید و نیز به عنوان داروی کمکی در درمان بیماری های بدخیم مصرف می شود.

مکانیسم اثر:

لوامیزول با فلج ساختن عضلات کرم موجب دفع آن می شود. به عنوان محرک سیستم ایمنی، از طریق تعدیل پاسخ های ایمنی سلولی موجب بهبود کار سلول های T می شود.

فارماکوکینتیک:

لوامیزول به سرعت از مجرای گوارش جذب می شود. غلظت پلاسمایی دارو ۴-۵/۱ ساعت پس از مصرف دارو به اوج خود می رسد. نیمه عمر دارو ۴-۳ ساعت است و به طور گسترده در کبد متابولیزه شده و عمدتاً از طریق کلیه ها دفع می گردد.

موارد منع مصرف:

این دارو در بیماران مبتلا به عیب کار کبد یا اختلالهای خونی نباید مصرف شود.

هشدارها:

در صورت ابتلای بیمار به ضعف مغز استخوان، عفونت و حساسیت به لوامیزول، این دارو باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
قبل از شروع درمان، شمارش کامل گلبول های خون و پلاکت ها توصیه می شود.

عوارض جانبی:

مصرف دارو در درمان آلودگی به کرم های روده معمولاً به خوبی تحمل می شود و عوارض جانبی دارو محدود به تهوع، استفراغ، درد شکم، سرگیجه و سردرد می شود.

تداخل دارویی:

مصرف همزمان این دارو با فراورده های حاوی الکل ممکن است موجب بروز واکنش های شبه دی سولفیرام شود. مصرف همزمان لوامیزول با فنی توئین و وارفارین ممکن است موجب بروز افزایش غلظت پلاسمایی فنی توئین و افزایش فعالیت ضد انعقادی وارفارین شود.
مقدار مصرف:بزرگسالان : مقدار مصرف این دارو در درمان آسکاریاز۱۵۰ میلی گرم به صورت مقدار واحد می باشد. در درمان آلودگی به کرم های قلابدار یا آلودگی های توام ۳۰۰ میلی گرم طی یک یا دو روز مصرف می شود.
به عنوان محرک سیستم ایمنی در بیماری های بدخیم ( معمولاً همراه با فلوئورواوراسیل ) ۵۰ میلی گرم هر ۸ ساعت برای ۳ روز مصرف می شود که این دوره ۳۰-۷ روز پس از اعمال جراحی آغاز و هر ۱۴ روز تکرار می شود.
فلوئورواوراسیل پس از ۳۴-۲۱ روز بعد از جراحی مصرف می شود. مقدار مصرف این دارو در درمان آرتریت روماتوئید mg/kg2/5 است.

کودکان:

در درمان آسکاریاز مقدار mg/kg3 به صورت مقدار واحد و در درمان آلودگی به کرهای قلابدار mg/kg2/5 به صورت مقدار واحد مصرف می شود که در صورت شدید بودن آلودگی این مقدار مصرف ۷ روز بعد دوباره تکرار می شود.

Web Analytics