گروهی از دانشمندان لهستانی، رباتی به نام آس رئا ساخته اند که می تواند تحت نظارت پزشک، بیمار را از راه دور معاینه کند. آنها می گویند این ربات می تواند، مشکل کمبود پزشک در مناطق دور افتاده ی کشورهای در حال توسعه را حل کند.

NASA's Langley Research Center is in the process of setting up this advanced composite research capability that engineers are calling ISAAC for Integrated Structural Assembly of Advanced Composites. The goal of the ACP is to reduce the time for development, verification, and regulatory acceptance of new composite materials and design methods. NASA will meet this objective through the development and use of high fidelity and rigorous computational methods, new test protocols, and new inspection techniques.

 

آس رئا ACCREA، در حال حاضر در بیمارستان مرکزی لوبلین ِ مراحل آزمایش و تأیید نهایی را می گذراند و قرار است بزودی در بخش هایی از جهان که از کمبود پزشک رنج می برد استفاده شود. آیا این ربات جای پزشک را می گیرد؟ نه! فقط دستیاری می شود که از صدها کیلومتر دورتر می تواند مریض را با دقت و جزئیات معاینه یا حتی سونوگرافی و اکوگرافی کند.

دکتر بارتلومیج استانزیک،  از سازندگان ربات آس رئا می گوید: ” وقتی پزشک یک بیمار را معاینه می کند، فشارهای متفاوتی برای لمس شکم یا قفسه سینه بکار می برد. ما این فشارها را با یک برنامه کامپیوتری به دست های ربات منتقل می کنیم و سپس اندام ها و احشا فرد نیز در برابر این فشار مقاومتی تولید می کنند که با سنسورهای دست ربات حس می شود و پس از تجزیه و تحلیل کامپیوتری، توسط دست پزشک که روی پروب خاص قرار دارد، احساس می شود”. او اضافه می کند؛ علاوه بر این، پزشک در تمام مدت، قادر است با بیمار حرف بزند و چشم در چشم شود و صدای قلب و ریه اش را بشنود.

دکتر آندرزج ویسوکینسکی، رئیس بخش قلب بیمارستان لوبلین نیز درباره مزیت های آس رئا می گوید، " یک ارتباط انسانی و واقعی بین دکتر و مریض برقرار میشه و مثل شرایطی نیست که یک موجود ماشینی ترسناک با صدایی مصنوعی و یکنواخت جلوی مریض نشسته و ازش سوال های کلیشه ای می پرسه."

بیمارستان لوبلین در حال آزمایش ربات های پزشکی

دکتر آندرزج ویسوکینسکی، رئیس بخش قلب بیمارستان لوبلین نیز درباره مزیت های آس رئا می گوید، ” یک ارتباط انسانی و واقعی بین دکتر و مریض برقرار میشه و مثل شرایطی نیست که یک موجود ماشینی ترسناک با صدایی مصنوعی و یکنواخت جلوی مریض نشسته و ازش سوال های کلیشه ای می پرسه.”

نکته پایه ای در ساخت این ربات، ثبت، ضبط و نقشه برداری کامل از تمام امواج، ضربان ها، تصاویر و صداهایی است که از سوی بیمار باید به سمت پزشک فرستاده شود. و بدین ترتیب مثل این است که پزشک کنار بیمار نشسته… و نه صدها کیلومتر دورتر

 

Share →

پاسخی بگذارید

Web Analytics